NEWS

 

Владата на Република Македонија е посветена на економскиот раст и развој во земјата. Во таа насока креирани се мерки за поддршка на стопанството, именувани како „План за економски раст“, поделени во три столба, чија главна цел е да се поттикнат инвестициите, технолошкиот развој и да се подигне конкурентноста на македонските компании.

Првите два столба од Планот, се спроведуваат преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции, усвоен од Собранието на Република Македонија во мај 2018 година, додека мерките од третиот столб се спроведуваат преку имплементација на Среднорочната програма за поддршка на мали и средни претпријатија на Фондот за иновации и технолошки развој, со што се овозможува практична реализација на мерките од Планот за економски раст.

Во продолжение можете да ја преземете презентацијата во која се прикажани сите мерки од Планот за економски раст, на македонски и англиски јазик, Законот за финансиска поддршка на инвестициите на македонски и албански јазик, Правилниците за доделување и исплата на финансиска поддршка, како и среднорочната програма за поддршка на мали и средни претпријатија на Фондот за иновации и технолошки развој.

1. Презентација на мерките од Планот за економски раст на македонски јазик

2. Презентација на мерките од Планот за економски раст на англиски јазик;

3. Закон за финансиска поддршка на инвестициите на македонски jaзик;

4. Закон за финансиска поддршка на инвестициите на албански jaзик

Постапка за ДОДЕЛУВАЊЕ на финансиска поддршка

Надлежни органи за спроведување на постапката за доделување на финансиска поддршка се:

  • ДТИРЗ - Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (За инвестициски проекти во технолошко индустриски развојни зони) и
  • АСИПИ - Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот (За инвестициски проекти надвор од технолошко индустриски развојни зони).

Постапките се објаснети во правилниците во продолжение:

5. Правилник за доделување на финансиска поддршка

6. Правилник за исплата на финансиска поддршка

7. Барање за доделување финансиска поддршка АСИПИ

8. Барање за доделување финансиска поддршка ДТИРЗ

9. Модел - Писмо за намери

10. Модел - Деловен план

Деловните субјекти кои имаат реализирани инвестициски трошоци во 2017, потребно е Барањата за доделување на финансиската поддршка да ги достават најдоцна до 30 јуни 2018 година. За сите комплетирани барања деловните субјекти ќе склучат договори за финансиска поддршка  до 31 јули 2018 година.

За отпочнати инвестиции во 2018 година, Барањата за доделување на финансиската поддршка можат да се доставуваат  во текот на целата 2018 година, додека Барањата за исплата на финансиската поддршка да се достават најдоцна до 30 јуни 2019 година.

Постапка за ИСПЛАТА на финансиска поддршка

Корисникот на финансиската поддршка кој склучил договор за финансиска поддршка и ги исполнил условите согласно Законот, доставува Барање за исплата на финансиската поддршка со потребната документација до надлежните органи ДТИРЗ или АСИПИ.

Надлежните органи за исплата (ДТИРЗ и АСИПИ) го разгледуваат Барањето за исплата на финансиската поддршка и откако ќе утврдат дека се исполнети условите за користење на финансиска поддршка предвидени во овој закон, ќе извршат исплата на износот кој му следува на корисникот не подоцна од 60 дена од денот на поднесување на комплетно барање за исплата.

11. Барање за исплата на финансиска поддршка

За проверка на исполнување на условите од Законот за финансиска поддршка на инвестиции како и проверка на  износот на очекувана државна помош  на реализирани или идни планирани инвестиции, може да се користи Калкулаторот на финансиска поддршка на инвестиции и конкурентност.

12. Калкулатор на финансиска поддршка на инвестиции и конкурентност

12. Калкулатор на финансиска поддршка на инвестиции и конкурентност

13. Среднорочна програма на Фондот за иновации и технолошки развој за период 2018-2020

Контакт:

АСИПИ- Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија,

Ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7,1000 ,Скопје

http://www.investinmacedonia.com

 Контакт тел:

+389 2 3169 100

+389 2 3100 111

The Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia, within its activities in the field of export promotion, organizes a national stand for the Macedonian ICT companies at the Fair ANGACOM - Exhibition and Conference in Cologne, Germany.       

The CEO of Invest Macedonia, Vullnet Ademi together with the representatives from the Agency had contacts with a number of companies that issued announcements of visiting the country, among which is also a Swiss company which is in the final phase of negotiations for decision making for investment.        

vullnet 1

During the event a several domestic companies held B2B meetings with potential business partners from other countries where business cooperation opportunities were discussed.        

This fair event is another opportunity for Invest Macedonia to support the domestic companies from the ICT industry and promoting the favorable business climate for potential investors as well as the growth and development of the ICT sector in Macedonia.

ANGACOM is a leading business platform for software companies, as well as telecommunication companies with more than 500 companies’ exhibitors from 40 different countries and during it will have over 19,000 visitors from 80 different countries, as well as 2300 participants on conference program.

vullnet 2

The Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia is organizing a national stand at the ICT industry fair, where IT companies from Macedonia will be presented. The fair will be held in Cologne, Germany from 12th to 14th of June 2018.

ANGACOM

ANGACOM is a leading business platform that meets the interests of software companies as well as telecommunication companies and offers: 460 exhibitors from 37 countries, 19,000 visitors from over 80 countries, 50% from international participants and 2300 participants in the conference program.

 

More info:  http://www.angacom.de/en.html

The Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia took part in the business forum France - Balkans 2018, held in Belgrade from 30th May to 1st June, 2018, organized by the Agency for Foreign Investments of France "Business France" and the Embassy of France in Macedonia. Business forum was organized in order to help companies from the Balkans find potential partners from France, in the area of: agroindustry, infrastructure, energy, with a focus on renewable energy sources, information technologies and tourism.

Besides experts, managers of large world corporations, representatives from the government sector and public institutions, the business forum was attended by owners of large production companies from France, which is present in the Balkans, as well as businessmen from 12 countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Macedonia, Greece, Kosovo, Moldova, Montenegro, Romania and Serbia.

Belgrad 31.05.2018 3

The participating companies at the business forum, including twenty companies from Macedonia, had the opportunity to hold bilateral meetings with potential business partners from France in the area of: distribution of French technologies / products / services on the domestic markets; procurement of new equipment and technologies from France to improve domestic facilities; finding French partners for jointly applying tenders; finding a French partner for investing in increasing and expanding production capacities in the Balkans as well as finding a potential partner for joint appearance on third markets.

Panel discussions on significant topics for the development of the business climate between the countries of the Western Balkans and the EU were held at the plenary session of the Business Forum. At the round table on which the Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia took an active part, it was discussed about deepening the cooperation in the area of ​​investments between the French companies and companies from the Balkans on topics of agribusiness, energy, infrastructure, automobile sector and digitization.

Belgrad 31.05.2018 2

This was a great opportunity to present the success stories of the Republic of Macedonia in the part of foreign investments. The interest of the French companies about investment opportunities, as well as the export potential of Macedonia was especially emphasized.

Representatives of France at a business forum announced new investments in the Balkans, as well as their greater openness and cooperation with all countries in the region.

Belgrade, Serbia

May 30 – June 1, 2018

Invest Macedonia through its representatives on the forum will present the investment opportunities, as well as the export potential of our country.

The forum aims to present the potential for investments in the Balkans to companies and businessmen from France and from the 12 countries of the region and enable them to find partners, as well as to stimulate trade between the participating countries.

Meeting your business requirements is our primary goal.

For more information, please visit http://francebalkansforum18.talkb2b.net/

The Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia, represented by the CEO of Vullnet Ademi, representatives of ASIPIRM and 6 domestic companies from the Agribusiness sector and food processing industry, from 8 to 10 May, presented our country at the largest Agribusiness fair in Poznan, Poland - PolAgra. This fair has more than 900 exhibitors from 36 countries and is a great opportunity for foreign buyers to get acquainted with domestic companies for the purpose of making business deals and further cooperation.
The goal of the Agency with this program is not only to increase the value of exports generated by Macedonian companies, but also to partially change the structure of exports with its diversification, which can only come as a response to increased demand or entry in a larger market .

IMG 0518

"The presentation at PolAgra in 2018 is of great importance to Agrar Ko due to the opportunity to promote our products to Polish and also to foreign visitors. We hope to expand our presence on the market in this part of Europe and acquire new insights of the industrial trends and competition", Jasna Stoimirovska-Velichkov, Founder of Agrar Co.

IMG 0519

Part of the activities of the Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia, in this direction, by the end of 2018 will be focused on promotion of the Macedonian products on the foreign markets, which will provide support for the increased volume of exports, profit for companies, and a larger foreign inflow for the state.

IMG 0520

Republic of Macedonia and Mexico have the potential to start co-operation and promote mutual investment opportunities.CEO of Invest Macedonia, Vullnet Ademi held a meeting with the Ambassador of Mexico H.E. Marco Antonio Garcia Blanco.

Mexican Ambassador congratulated the CEO of the Agency for foreign investment and export promotion of the Republic of Macedonia, Mr. Vullnet Ademi for the new post and wished many successes in the ongoing work.

vullnet

During the meeting was discussed the deepening of the economic cooperation between two countries, as well as the establishment of the contacts to increase the cooperation even at higher levels of interest of the two countries.

Also, the ambassador mentioned the possibility of investing Mexican companies in Macedonia and the placing of Macedonian products on the Mexican market.

At the end of the meeting, both sides expressed satisfaction and gratitude for continuing cooperation in the field of foreign investment, which would be finalized with the organization of the trade mission that will be held in Mexico.

Interview Dario Nikolovski, CEO 

How to create a success stories?

New foreign investment, new jobs, export promotion…

Our everyday efforts in this field are already giving results, certain projects have already been announced in the media, and the rest are in the negotiation phase. The process of attracting foreign direct investments in Macedonia has an upward trend. With the new economic policy in just a few months in the part of the economy and attracting investment, the Government has created many success stories. Currently, there are 19 companies with which the Government is in direct negotiations at the last stage, and with some of them we already have signed contracts.

In terms of export promotion, we plan to focus on domestic companies through creating conditions in which SMEs will increase their competitiveness and strengthen their role both on the internal and international market. In the long run, this will contribute to the steady growth of enterprises, opening new jobs, increasing their production and profit growth.

Our efforts will be in the direction, the privileges for foreign investors to be available for domestic companies. The business climate in the country will be improved through changes in the regulation, which will give domestic companies more opportunities for investment and growth.

http://nezavisen.mk/mk/vesti/2017/11/4481/

dario22

We are working to create equal conditions for domestic and foreign investors. We will encourage them to develop and invest domestic companies as well. The size of the investment must not affect the conditions for investment, there must not be any privileged companies on this basis.

The conditions and the entire process of concluding the investment as well as the contracts will be made in a transparent way.

We will working on support for domestic export companies more and more in the process, from production to placing products on foreign markets. We plan serious changes and increasing the budgets for supporting domestic companies and producers.

http://kapital.mk/dario-nikolovski-domashnite-investitori-neka-smetaat-na-pogolema-poddrshka-3/

The Deputy CEO of the Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia, M-r. Igor Trajanovski is on a two-day visit to Tirana aimed at strengthening the economic cooperation between the two countries.

Igor Trajanovski 1

During his visit to Tirana on 17-18 October 2017, Mr. Trajanovski will meet with representatives of the government, as well as with leaders of the institutions for support of entrepreneurship, the Agency for attracting FDI - AIDA, the chambers of commerce and successful Albanian businessmen.

After the meeting with Ms. Brisida Shehai, Director of AIDA, with whom the Agency for Foreign Investments has signed a Memorandum of Cooperation, the Deputy CEO Trajanovski said: "We will work on mutual cooperation in placing products and encouraging FDI. This is based on the real commitment to create a favorable investment climate and the openness of our economies. "

Igor Trajanovski 2

The foreseen meetings with the Vice President of the Chamber of Commerce and Industry of Tirana, Mr. Arben Shkodra and important members of the Chamber and successful entrepreneurs, like the President of Fu Pharma, Mr. Isfu Berberi, the President of the Mare Adriatic, Mr. Mark Babani and others.

The expectations from the visit are enhancement of cooperation and exchange of experience and know-how that will result in the promotion of the process of attracting FDI, especially in the area of ​​tourism, energy and industry.

Igor Trajanovski 3